# Ungkapan

UNGKAPAN

Perihbahasa

Sindiran pada perumpamaan dari khazanah lama kita itu, seraya memotret perikehidupan di sekitar, membawa pesan tentang adab yang patut dalam hidup bermasyarakat.